Hotline: 04 667 49 109 - 0915 441 409

Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa

Biên bản họp HĐQT bất thường lần 01 năm 2021 và Nghị quyết ngày 20/04/2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết kế và Xây dựng Việt Nam xin gửi :

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021 và NGHỊ QUYẾT ngày 20 tháng 04 năm 2021 của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM V/v Bãi nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021

Các tài liệu liên quan theo file đính kèm tại ĐÂY )

Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

  • Thiết bị, dây cáp điện

    0986 65 0968

  • Dịch vụ điều hòa

    04 667 49 109 / 0915 441 409

  • Hotline

    0915 441 409

Đối tác tin cậy

Lin k?t 2
Vinacds