Hotline: 04 667 49 109 - 0915 441 409

Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa

Danh mục công trình tiêu biểu công ty tham gia - Thi công, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và thông gió - Năm 2009...2011

  

TT

Tên công trình thực hiện Năm Hạng mục Loại máy, Địa điểm