Hotline: 04 667 49 109 - 0915 441 409

Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa

Tin vắn chứng khoán ngày 27/4/2011

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2011 của 45 công ty trên hai sàn.

Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền

DTC – CTCP Viglacera Đông Triều: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1

Trả cổ tức bằng tiền: MHM (10%), VNL (10%), TSM (20%), TSB (20%), ABT (15%), HRC (25%), VCF (9%), ELC (15%).

Đại hội cổ đông năm 2011: PXT, VAT

HDG: Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và nhận cổ tức 5% bằng tiền.

Tin kết quả kinh doanh quý I/2011

KDC- CTCP Kinh Đô: Đạt 635 tỷ đồng doanh thu thuần, hơn gấp đôi so với mức 306 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước do Kinh Đô Miền Bắc (NKD) và Kem Kido đã được sáp nhập vào KDC từ cuối năm 2010 (chuyển thành công ty TNHH một thành viên). LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 6,44 tỷ đồng, giảm hơn 98% so với cùng kỳ.

HSG: Qúy II-niên độ 2011, HSG đạt 2.864 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 68,94% và 281,63 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 55,33% so với cùng kỳ năm 2010. LNST quý II công ty mẹ đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 96,54% so với cùng kỳ 2010, ước hợp nhất đạt 30 tỷ đồng.

HAG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai: Doanh thu thuần đạt 115,5 tỷ đồng, LNTT đạt 397 tỷ đồng; LNST đạt 300,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 53,4% so với cùng kỳ.

ASM: Qúy I/2011, công ty mẹ đạt 24,04 tỷ đồng LNST; Doanh thu thuần quý I/2011 đạt 232 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2010.

REE: LNTT hợp nhất quý I/2011 ước đạt 115 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2010

VNM: Lợi nhuận ròng Q1 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm, Vinamilk đã hoàn thành 22,1% về doanh thu và 28,1% về lợi nhuận.

VC1 – CTCP Xây dựng số 1: Đạt 96,94 tỷ đồng doanh thu và 7,34 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu giảm 15% nhưng LNST tăng nhẹ 4%.

APC – CTCP Chiếu xạ An Phú: Doanh thu đạt 30,45 tỷ đồng, LNST đạt 10,02 tỷ đồng, tăng lần lượt 166% và 216% so với cùng kỳ 2010.

AGD – CTCP Gò Đàng: LNST quý I/2011 của AGD đạt 20,26 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ năm 2010.

ATA – CTCP Ntaco: Đạt 116,67 tỷ đồng doanh thu và 2,35 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 giảm 16% và LNST giảm 80%.

SVC – CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn: Doanh thu đạt 1.257 tỷ đồng, tăng 65%; lợi nhuận ròng đạt 1,85 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ 2010.

TAC – CTCP Dầu thực vật Tường An: Qúy I/2011, TAC đạt 1076,85 tỷ đồng doanh thu và 15,84 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 73% nhưng LNST giảm 21%.

BKC – CTCP Khoáng sản Bắc Kạn: Doanh thu và LNST của công ty đạt lần lượt là 24,54 tỷ đồng và 4,09 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 22% và LNST tăng 126%.

BCE - CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương: Qúy I/2011, BCE đạt 190,84 tỷ đồng doanh thu và 14,57 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của công ty tăng 62% và LNST tăng 64%.

SDN- CTCP Sơn Đồng Nai: Doanh thu và LNST quý I/2011 đạt lần lượt là 18,2 tỷ đồng và 1,32 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tăng 7% và LNST tăng 5%.

PVV – CTCP Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC (mẹ): Doanh thu quý I/2011 đạt 115,76 tỷ đồng, tăng 354% so với cùng kỳ năm 2010. LNST đạt 1,57 tỷ đồng, tăng 33% so với quý I/2010.

PV2 – CTCP Đầu tư và phát triển PVI: Doanh thu quý I/2011 đạt 23,71 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2010. LNST đạt 4,78 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

PMC – CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmetic: Đạt 61,5 tỷ đồng doanh thu và 8,68 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 30% và 27% so với cùng kỳ 2010. EPS quý I/2011 đạt 1.340 đồng.

COM – CTCP Vật tư - Xăng dầu: Nhờ giá bán các mặt hàng xăng dầu quý I/2011 tăng so với cùng kỳ nên doanh thu của COM tăng 28%. LNST đạt 11,54 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 11,84 tỷ đồng đạt được quý I/2010.

DSN – CTCP Công viên nước Đầm Sen: Qúy I/2011, DSN đạt 34,04 tỷ đồng doanh thu và 13,32 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 8% và LNST tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010.

TIG – CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mẹ): Qúy I/2011, TIG đạt 128 triệu đồng doanh thu thuần, 4,8 tỷ đồng doanh thu tài chính và 1,1 tỷ đồng LNST.

VNC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol: Doanh thu và LNST quý I/2011 đạt 47,09 tỷ đồng và 5,52 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 23% nhưng LNST giảm 7%.

DXP: Đạt 9,68 tỷ đồng LNST, giảm 28,5% so với cùng kỳ

KTB - Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc: Qúy I/2011, KTB đạt 32,39 tỷ đồng doanh thu và 34 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 125% và LNST giảm 50%.

KSS - Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico: Qúy I/2011, KSS đạt 70,08 tỷ đồng doanh thu và 1,21 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 giảm 64% và LNST giảm 96%.

L35: Qúy I/2011, L35 đạt 7,17 tỷ đồng doanh thu và 295 triệu đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 giảm 21% và LNST giảm 63%.

TMT-Công ty mẹ: Doanh thu thuần quý I/2011 của công ty mẹ TMT đạt 222,33 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. LNST đạt 1,18 tỷ đồng, giảm mạnh 89%.

NHS - CTCP Đường Ninh Hòa: Doanh thu đạt 111,14 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. LNST thấp nhất kể từ đầu năm 2009 với 1,52 tỷ đồng LNST, giảm 93% so với cùng kỳ.

LSS: Công ty mẹ đạt 99 tỷ đồng LNST quý I, tăng 45% so với cùng kỳ. EPS quý I/2011 của LSS đạt 2.476 đồng.

LIX - CTCP Bột giặt Lix: Doanh thu và LNST quý I/2011 đạt 344,46 tỷ đồng và 17,87 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 tăng 47% nhưng LNST giảm 16%.

LGC - CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia: Doanh thu và LNST quý I/2011 đạt 60,67 tỷ đồng và 9,18 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của công ty tăng 38% nhưng LNST giảm 11%.

IJC - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật: Đạt 81,2 tỷ đồng doanh thu và 35,02 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 28% và LNST tăng 8%.

BTP - CTCP Nhiệt điện Bà Rịa: Đạt 811 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ và bằng 36,6% kế hoạch năm. LNST đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 86,5% so với cùng kỳ 2010.

DMC - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco: Qúy I/2011, DMC đạt 263,2 tỷ đồng doanh thu và 17,51 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I tăng 12% và LNST tăng 8%.

PPI-Mẹ - CTCP Phát triển Hạ tầng và BĐS Thái Bình Dương: Qúy I/2011, PPI đạt 27,67 tỷ đồng doanh thu và 2,53 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 giảm 55% và LNST giảm 58%.

PDR: Công ty mẹ lỗ 13,87 tỷ đồng quý I/2011

HLG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long: Công ty mẹ đạt 4,41 tỷ đồng doanh thu thuần, 23,75 tỷ đồng doanh thu tài chính và 16,29 tỷ đồng LNST quý I/2011. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần quý I/2011 giảm 70% và LNST giảm 19%.

KDH - CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền -Công ty mẹ đạt 636 triệu đồng doanh thu thuần quý I. LNTT quý I/2011 đạt 457 triệu đồng. Nhờ gần 4,03 tỷ đồng thuế hoãn lại nên LNST quý I/2011 của công ty mẹ KDH đạt 4,49 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ.

HDC - CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu; Đạt 91 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,8 tỷ (-7%) so với Q1/2010. LNTT đạt 36,11 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế giảm 3,9 tỷ (-11,8%), từ 33,4 tỷ xuống 29,5 tỷ đồng.

DLG - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai: Đạt 187 tỷ đồng doanh thu, tăng 72 tỷ (62,4%) so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 58,4% so với mức 9,7 tỷ đồng của cùng kỳ.

D11 - Công ty Cổ phần Địa Ốc 11: Qúy I/2011, D11 đạt 15,59 tỷ đồng doanh thu thuần và 5,58 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu và LNST của công ty đều tăng mạnh. So với kế hoạch 26,2 tỷ đồng LNST cả năm 2010, kết thúc quý I, D11 mới hoàn thành 21,3%.

BBC- Công ty Cổ phần Bibica: Qúy I/2011, BBC đạt 213,04 tỷ đồng doanh thu và 7,11 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của công ty tăng 47% nhưng LNST giảm 13%. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính đều tăng mạnh so với cùng kỳ nên dù LN gộp tăng nhưng LNST của công ty giảm.

VBH - Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa: Qúy I/2011, VBH đạt 25,96 tỷ đồng doanh thu và 2,26 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý I/2011 giảm 2% nhưng LNST tăng mạnh 135%. Việc tăng trưởng lợi nhuận 1 phần nhờ chi phí giá vốn thấp và doanh thu tài chính tăng so với cùng kỳ.

MKP: Quý 1/2011, công ty đạt 242,68 tỷ đồng doanh thu thuần và 18,75 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của công ty tăng 39% và LNST tăng 9%.

VDL: Qúy I/2011, VDL đạt 61,48 tỷ đồng doanh thu và 4,01 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của VDL tăng 30% và LNST tăng 23%.

Kế hoạch năm 2011

NBB: Tổng doanh thu đạt 635 tỷ đồng, LNTT đạt 160 tỷ đồng, tăng lần lượt 30,8% và 31,6% so với thực hiện 2010. Cổ tức dự kiến 16%. Trong 4 tháng đầu năm, NBB vẫn tiếp tục bán được những căn hộ dự án Carina, sản phẩm dự án Bạc Liêu, dự án Sơn Tịnh.

HSG: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 10/5 đến 9/7/2011.


Theo HNX, HSX, SSC

Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

  • Thiết bị, dây cáp điện

    0986 65 0968

  • Dịch vụ điều hòa

    04 667 49 109 / 0915 441 409

  • Hotline

    0915 441 409

Đối tác tin cậy

Lin k?t 2
Vinacds